O projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění studijních programů učitelů fyziky v oblasti využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce fyziky. Do cílové skupiny projektu proto patří nejen současní studenti počátečního vzdělávání učitelství fyziky, ale i zájemci o další studium včetně kurzů celoživotního vzdělávání z řad pedagogů fyziky na území dopadu, případně absolventi vysokoškolských programů nepedagogického zaměření, kteří mají zájem získat pedagogickou způsobilost pro výuku fyziky. Hlavním cílem projektu je inovace studijních programu učitelství fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého a vytvoření kurzů dalšího vzdělávání pedagogů fyziky v oblasti využití ICT ve výuce fyziky. V rámci projektu jsme vybudovali moderní učebnu a laboratoř pro vzdělávání učitelů v oblasti využití ICT ve výuce fyziky a realizaci výukových kurzů pro všechny cílové skupiny. V učebně je umístěno 12 počítačů s kvalitním připojením k Internetu tak, aby bylo studujícím možné demonstrovat řadu možností pro práci s prostředky ICT v hodinách fyziky. Tyto možnosti zahrnují základní nástroje pro měření s počítačem (zpracování dat, řízení procesů), pochopení jejich principu, možností i omezení; základní nástroje pro modelování a simulace (včetně nástrojů Internetu); práce s virtuální laboratoří, zejména s applety/physlety, pochopení jejich možností a omezení; práce se vzdálenou laboratoří, schopnost jejího efektivního využití, porozumění možnostem a omezením; přehled o vhodném freeware, shareware a software zakoupeným v rámci projektu. Výsledky projektu lze využít dále pro výuku studentů pedagogického zaměření, a to nejen oboru fyzika, v oblasti ICT, například ve výuce matematického software studentů fyzikálních i dalších oborů. Učebna je také využitelná při akcích organizovaných pro středoškolské studenty a další zájemce o studium fyziky. Mezi tyto akce patří fyzikální olympiády a soutěže, semináře a prezentace pro učitele a studenty středních škol.


Kontakt:

Mgr. Jan Říha, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
katedra experimentální fyziky
tř. 17. listopadu 50
email: riha@prfnw.upol.cz
telefon: +420 585 634 104, +420 603 972 256

Řešitel:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci